O Zespole Technologii Lotniczych

Szanowi Państwo,
Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 września 2017 r. - w ramach reorganizacji - Katedra Technologii Lotniczych (RT4) została połączona z Katedrą Logistyki i Transportu Przemysłowego (RT3). Z dniem 1 września 2017 r. na wniosek Rady Wydziału została utworzona Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych (RT3).

Dnia 1.06.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące akceptacji kandydata na kierownika Katedry Logistyki i Technologii Lotniczych. Funkcję tę na kadencję obejmującą lata 2017-2021 pełni Pan prof. dr hab. Aleksander Sładkowski.

W ramach Katedry Logistyki i Technologii Lotniczych istnieją dwa Zespoły:

-Zespół Logistyki i Transportu Przemysłowego;

-Zespół Technologii Lotniczych.

 

W skład Zespołu Technologii Lotniczych wchodzą:

dr hab. inż. Jarosław Kozuba prof. nzw w Pol. Śl.-Kierownik Zespołu

dr hab. inż. Andrzej Fellner

prof. zw. dr hab. inż. Jan Pila

dr inż. Witold Filus

dr inż. Robert Konieczka

dr inż. Tomasz Balcerzak

mgr inż. Eugeniusz Piechoczek

mgr inż. Magdalena Mrozik