Katedra Technologii Lotniczych została połączona z Katedrą Logistyki i Transportu Przemysłowego

Szanowi Państwo,
Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 września 2017 r. - w ramach reorganizacji - Katedra Technologii Lotniczych (RT4) została połączona z Katedrą Logistyki i Transportu Przemysłowego (RT3). Z dniem 1 września 2017 r. na wniosek Rady Wydziału została utworzona Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych (RT3).

Dnia 1.06.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące akceptacji kandydata na kierownika Katedry Logistyki i Technologii Lotniczych. Funkcję tę na kadencję obejmującą lata 2017-2021 pełni Pan profesor dr hab. Aleksander Sładkowski.