Publikacje-Błękitna seria lotnicza

Uprzejmie informujemy, że w ramach „błękitnej serii lotniczej” Katedra Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej wraz z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej opracowała szereg publikacji:

- "Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN",
- "Meteorologia w transporcie",
- "Nawigacja powietrzna w zarysie",
- "Aeronautical regulations in exercises",
- "Podstawowa frazeologia lotnicza z wybranymi akronimami",
- "Suwaki lotnicze w zadaniach nawigacyjnych",
- "Aircraft systems",
- "Aircraft airframe",
- "Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie",
- "Prawo i procedury lotnicze" (nakład wyczerpany),
- "Wykonywanie lotów według IFR" (nakład wyczerpany).


Powyższe publikacje można nabyć w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, tel. (32) 237 18 48, tel./fax (32) 237 15 02) oraz w księgarniach na terenie całego kraju.