Terminy konsultacji dla Studentów

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe Pracowników Naukowych naszego Zespołu oraz terminy konsultacji dla Studentów:

 

 • dr hab. inż. Jarosław Kozuba prof. nzw w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), pokój 311

-poniedziałki 09:00-10:00

-czwartki 14:00-16:00

 

 • dr hab. inż. naw. Andrzej Fellner (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

-wtorki 13:00-15:00

  

 • prof. zw. dr hab. inż. Jan Pila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), pokój 312

-czwartki 17:15-18:00

 

 • dr inż. Robert Konieczka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), pokój 311

-wtorki 16:30-17:00

-środy 14:45-15:30

 

 • dr inż. Tomasz Balcerzak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), pokój 312-Katowice

-Katowice-środy-tygodnie nieparzyste 12:00-13:00;
-Gliwice-środy-tygodnie parzyste 12:00-13:00

Oferta dla Studentów-Specjalność Mechanik Lotniczy

MECHANIK LOTNICZY

Przedmioty, realizowane w ramach specjalności, podczas dwustopniowych studiów :

 • Podstawy aerodynamiki
 • Aerodynamika, struktury i systemy samolotów tłokowych
 • Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca
 • Aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych
 • Standardowa obsługa samolotów
 • Przepisy i procedury lotnicze
 • Napędy lotnicze
 • Śmigło
 • Meteorologia
 • Lotnicze silniki turbinowe i tłokowe
 • Aerodynamika, urządzenia i systemy statku powietrznego
 • Czynnik ludzki w lotnictwie
 • Systemy satelitarne w transporcie
 • Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
 • Aviation english
 • Prawo lotnicze
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa

Intencją Wydziału jest doprowadzenie studentów – absolwentów do najwyższej kategorii - C „inżynier obsługi hangarowej” z upoważnieniem do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych (minimalny wiek 21 lat). Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla kategorii C licencji, doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego. Praktykę może zdobyć tylko w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każda czynność wykonana przez studenta musi być poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych, stacjach obsługowych.

Absolwenci specjalności ”Mechanika lotnicza” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie obsługi hangarowej statków powietrznych:

 • uzyskanie z przedmiotów specjalistycznych oceny od 4 wzwyż, umożliwia ich uznanie (zaliczenie) podczas egzaminu teoretycznego na licencję mechanika w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC);
 • rzetelne odbywanie, zaplanowanych praktyk w certyfikowanych ośrodkach i stacjach obsługowych, stanowi podstawę do ubiegania się o licencję w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC);
 • w zależności od zainteresowań, możliwe jest wcześniejsze uzyskiwanie licencji w niższych kategoriach i podkategoriach: A – mechanik obsługi (A1 - samoloty z silnikami turbinowymi, A2 - samoloty z silnikami tłokowymi, A3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, A4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi),  B: B1 – technik mechanik (B1.1 - samoloty z silnikami turbinowymi, B1.2 - Samoloty z silnikami tłokowymi, B1.3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, B1.4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi) B2 – technik awionik.

Możliwe jest rozszerzanie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, zgodnie z PART-66 .

Pytania na obronę prac magisterskich.

Pytania na obronę prac magisterskich

 1. Kompozyty: właściwości, produkcja, naprawa i wykorzystanie w budowie statków powietrznych.
 2. Drewno w budowie statku powietrznego; sposoby wykorzystania i naprawa.
 3. Pokrycia tkaninowe; właściwości i naprawa.
 4. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych statków powietrznych. Wymagania stawiane urządzeniom elektrycznym. Wpływ właściwej obsługi urządzeń na bezpieczeństwo lotu.
 5. Przewody elektryczne. Rodzaje, budowa, zastosowanie przewodów. Sposoby prowadzenia i mocowania przewodów.
 6. Ogólne wiadomości o układzie energetycznym prądu stałego; akumulatory i prądnice prądu stałego.
 7. Charakterystyka układu energetycznego prądu przemiennego.
 8. Przeznaczenie i charakterystyka układu zasilania awaryjnego. Elementy składowe i zasady wykorzystania.
 9. Pojęcie zwarcia i przeciążenia. Rodzaje zabezpieczeń: topikowe, elektromagnetyczne, cieplne (termiczne), temperaturowe.
 10. Ogólna charakterystyka urządzeń oświetleniowych statku powietrznego.
 11. Opisz siły i obciążenia działające na śmigło w trakcie pracy.
 12. Scharakteryzuj technologie i materiały wykorzystywane do budowy śmigieł lotniczych
 13. Opisz metody zmiany skoku śmigła.
 14. Co to jest sprawność śmigła i od czego zależy.
 15. Wymień i podaj przeznaczenie przyrządów barometrycznych.
 16. Wyjaśnij co to jest żyroskop, podaj rodzaje żyroskopów i ich właściwości.
 17. Wymień urządzenia radionawigacyjne i ich przeznaczenie.
 18. Podaj definicję statku powietrznego i omów kryteria klasyfikacji statków powietrznych.
 19. Przeznaczenie i ogólna budowa kadłuba statku powietrznego.
 20. Przeznaczenie, ogólna budowa skrzydła i jego elementów.
 21. Podaj definicję silnika, wymień ich rodzaje oraz elementy zespołu napędowego statku powietrznego.
 22. Omów zasadę pracy i ogólną budowę silnika turboodrzutowego..
 23. Omów budowę i zasadę pracy silnika turbośmigłowego.
 24. Scharakteryzuj instalacje paliwowe statków powietrznych i ich elementy.
 25. Scharakteryzuj zagrożenia oblodzeniem i budowę instalacji przeciwoblodzeniowej statków powietrznych.
 26. Instalacje klimatyzacji i ogrzewania statków powietrznych. Zasada działania i elementy.
 27. Instalacje hydrauliczne statków powietrznych i ich elementy.
 28. Podwozia samolotów i śmigłowców, przeznaczenie i budowa.
 29. Sterowanie statkiem powietrznym, metody i elementy sterowania.
 30. Bierne i czynne metody walki z pożarem, budowa instalacji przeciwpożarowych.

Zagadnienia do ustnego egzaminu inżynierskiego

Przedmioty kierunkowe dla wszystkich studentów kierunku Transport

Mechanika techniczna:

 1. Zasady statyki.
 2. Momenty siły względem punktu i osi.
 3. Opór przy toczeniu się ciał.
 4. Metoda Rittera.
 5. Twierdzenie Steinera.
 6. Praca siły. Przykłady energii potencjalnej.

Wytrzymałość materiałów:

 1. Wykres σ(ε) Granice wytrzymałości.
 2. Liczba Poissona. Eksperymentalne metody wyznaczania.
 3. Hipotezy wytrzymałościowe. Zakres przydatności.
 4. Przykładowe wykresy sił i momentów przy zginaniu.
 5. Zginanie czyste. Przykłady.
 6. Parametry belki wpływające na ugięcie.

Środki Transportu:

 1. Podać definicję wydajności maszyn pracujących ruchem ciągłym i przerywanym.
 2. Podać definicję udźwigu dla suwnicy.
 3. Co to są bierne środki transportu, co to są czynne środki transportu?
 4. Narysować, zwymiarować i omówić zjł. utworzoną na bazie europalety.
 5. Narysować schemat kinematyczny mechanizmu podnoszenia suwnicy z wielokrążkiem o przełożeniu iwk = 4, 6 lub 8 i podać wzór na moc silnika do napędu tego mechanizmu.
 6. Narysować schemat kinematyczny żurawia budowlanego, wrysować system olinowania mechanizmu wodzenia i mechanizmu podnoszenia.
 7. Narysować schemat kinematyczny przenośnika taśmowego z napędem jednobębnowym i napinaniem ciężarowym taśmy, podać wzór na moc silnika do napędu tego przenośnika.
 8. Omówić problem „obciążenia od wiatru w ustrojach stalowych dźwignic”.

 

Zagadnienia dla specjalności: Mechanika i Eksploatacja Lotnicza

 1. Siła nośna statku powietrznego – powstawanie, prawo Bernouliego.
 2. Siły, momenty działające na samolot – układ odniesienia, relacje sił w poszczególnych fazach lotu.
 3. Klasyfikacja struktur płatowca statku powietrznego – zasadnicze elementy struktury w zależności od jego rodzaju. Podać przykłady odnoszące się do poszczególnych elementów klasyfikacji.
 4. Elementy mechanizacji skrzydła statku powietrznego – przeznaczenie, rodzaje, omówić z uwzględnieniem elementów aerodynamiki statku powietrznego.
 5. Charakterystyka instalacji paliwowej samolotu – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 6. Charakterystyka instalacji hydraulicznej statku powietrznego – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 7. Charakterystyka instalacji elektrycznej statku powietrznego – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 8. Klasyfikacja poszczególnych grup przyrządów pokładowych statku powietrznego – przeznaczenie, zasada działania poszczególnych grup przyrządów, zasadnicze przyrządy pokładowe.
 9. Klasyfikacja napędów lotniczych – przeznaczenie, podział, budowa, ogólna charakterystyka działania.
 10. Omówić zasady i głowne dokumenty certyfikacyjne statku powietrznego.
 11. Pojęcie zdatności do lotu statku powietrznego. Organizacje zapewniające zdatność do lotu statku powietrznego – przeznaczenie, struktura organizacyjna.
 12. Zasady licencjonowania personelu technicznego obsługi statków powietrznych – typy licencji, wymagania formalno – prawne, możliwe ścieżki licencjonowania.
 13. Omówić budowę i przeznaczenie elementów łopaty wirnika nośnego śmigłowca.
 14. Omówić układy i elementy przenoszenia mocy śmigłowca.
 15. Na podstawie wykresu mocy niezbędnej i rozporządzalnej śmigłowca dwusilnikowego omówić prędkości eksploatacyjne podczas lotu na jednym i dwóch silnikach.
 16. Omówić sterowanie kierunkowe śmigłowca jednowirnikowego ze śmigiełkiem ogonowym oraz inne ekwiwalentne układy sterowania śmigłowcem jednowirnikowym.
 17. Przeznaczenie i ogólna budowa instalacji przeciwoblodzeniowych i odladzających statków powietrznych.
 18. Warunki powstawania pożaru na statku powietrznym, czynne i bierne metody walki z pożarem. Budowa instalacji przeciwpożarowych.
 19. Pojęcia podstawowe z zakresu eksploatacji. Stany eksploatacyjne statku powietrznego. Wskaźniki eksploatacyjne.
 20. Podać ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych.
 21. Jakie czynności i sprawdzenia należy wykonać przy pobieraniu wyrobu lotniczego z magazynu przed jego zabudową na statku powietrznym.
 22. Omówić zasady przechowywania statków powietrznych.
 23. Rodzaje podwozi statków powietrznych – przeznaczenie i budowa.
 24. Omówić zasady kołowania i holowania statku powietrznego.
 25. Omówić zasady bezpieczeństwa i p. poż. podczas pracy na sprzęcie lotniczym i w warsztacie.
 26. Kiedy wyrób lotniczy uważany jest za niezdatny według Part M.
 27. Główne zasady i dokumentacja związana z utrzymywaniem ciągłej zdatności do lotu.
 28. Przyczyny i czynniki powstawania niesprawności.
 29. Przeznaczenie, główne agregaty i działanie instalacji klimatyzacji statku powietrznego.
 30. Przeznaczenie, główne agregaty i działanie instalacji olejowej statku powietrznego.

 

Zagadnienia dla specjalności: Nawigacja Powietrzna

 1. Pomoce i systemy nawigacyjne stosowane w transporcie lotniczym w aspekcie wybranych trzech międzynarodowych dokumentów.
 2. Wymienić 10 zasadniczych systemów nawigacyjnych pokładowo – naziemnych i krótko je scharakteryzować.
 3. Nawigacyjny trójkąt prędkości, elementy składowe i ich charakterystyka
 4. Czas, jego rodzaje i zależności pomiędzy nimi.
 5. Sposoby definiowania zbieżności południków i obliczenia w wybranej metodzie.
 6. Radionamiar i jego elementy składowe
 7. Charakterystyka metod lotu do radiolatarni.
 8. Punkt Krytyczny i sposób obliczanie jego położenia.
 9. Rodzaje map lotniczych i ich charakterystyka (wymienić przynajmniej 8).
 10. Wymagania dotyczące certyfikacji przewoźnika lotniczego i nadzoru i ich charakterystyka.
 11. Stosowane dokumenty ICAO i ich charakterystyka
 12. Wypełnić formularz „Plan lotu” i omówić
 13. Charakterystyka typów NOTAM-ów, napisać aktualny, dowolny NOTAM w wersji standardowej i „Q”.
 14. Charakterystyka SNOWTAM, napisać aktualny, dowolny SNOWTAM.
 15. Cykl AIRAC i obowiązujące wyprzedzenia, związane z podawaniem informacji
 16. Charakterystyka AIP Polska
 17. Charakterystyka Lotniczej Sieci Łączności Stałej (AFTN) i struktura depeszy AFTN.
 18. Procedura podejścia do lądowania wg. ILS dla wybranego lotniska – występujące elementy z opisem.
 19. Podział operacji terminalowej z punktu widzenia funkcjonalnego
 20. Operacje terminalowe, związane z przylotami i odlotami. Rodzaje przesyłek.
 21. Odprawa załogi i statków powietrznych. Skład załogi, obowiązki pracowników pokładowych.
 22. Rodzaje informacji PIB (Pre-flight Information Bulletin).
 23. Przewóz dzieci, ładunków niebezpiecznych.
 24. Działanie w sytuacjach awaryjnych. Wyposażenie samolotów w apteczki, gaśnice, kamizelki i tratwy ratunkowe- zasady ich użycia.
 25. Zagrożenie terroryzmem- sposoby przeciwdziałania zjawisku.
 26. Licencjonowanie, szkolenie załóg personelu pokładowego.
 27. Fronty atmosferyczne (rodzaje, sposób powstania, prędkość, ruchy powietrza, formowanie). Zjawiska atmosferyczne i ich charakterystyka.
 28. Charakterystyka warstw atmosfery z uwzględnieniem temperatury oraz prezentacja po jednym z wybranych zjawisk akustycznych i optycznych.
 29. Zasadniczy podział chmur i charakterystyka. Charakterystyka mas powietrza, podział, strefy występowania na kuli ziemskiej.
 30. Charakterystyka niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych dla lotnictwa.