Nowe uprawnienia dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT)

1 marca 2018 roku rektor Politechniki Śląskiej odebrał od dyrektora Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozszerzenie certyfikatu dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT) – Part-147 z numerem referencyjnym PL.147.0021.

Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dn. 25.01.2018 r. pozwolił na uzyskanie przez OSMOT dodatkowych uprawnień w zakresie szkolenia podstawowego i egzaminowania.

W myśl nowego certyfikatu, OSMOT posiada obecnie uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów w zakresie następujących podkategorii licencji:
B1.1. – samoloty z napędem turbinowym
B1.2. – samoloty z napędem tłokowym
B1.3. – śmigłowce z napędem turbinowym.

Certyfikat ICAO PBN dla Pana Eugeniusza Piechoczka

Z przyjemnością informujemy, że Pan Eugeniusz Piechoczek-Wykładowca Zespołu Technologii Lotniczych otrzymał Certyfikat ICAO PBN.

Certyfikacja PBN wynika z wymagań rozporządzenia UE nr 2016/539 obejmujących szkolenie i wydawanie uprawnień PBN pilotom wykonującym loty z wykorzystaniem nawigacji obszarowej opartej na charakterystykach (PBN).

Wprowadzenie nowych wymagań dla pilotów oraz organizacji szkoleniowych wiąże się z decyzją KE o przeniesieniu odpowiedzialności za przygotowanie pilotów do wykonywania operacji w oparciu o PBN z przewoźników na samych pilotów i ośrodki szkolenia lotniczego.

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 2016/539 z dnia 6 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie KE nr 1178/2011 w odniesieniu do szkolenia, testowania i okresowego sprawdzania pilotów w zakresie nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (Performance Based Navigation – PBN), wszyscy piloci, którzy po 25 sierpnia 2018 r. będą chcieli wykonywać loty według wskazań przyrządów zgodnie z procedurami nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (PBN), muszą uzyskać do tego czasu „uprawnienie PBN” stanowiące „rozszerzenie” posiadanego (lub pozyskiwanego) uprawnienia IR. W Polsce, w okresie przejściowym (tj. do 25.08.2020 r.) „uprawnienie PBN” będzie wydawane w postaci wkładki do licencji.


Nawigacja oparta na charakterystykach (Performance-Based Navigation - PBN), to nawigacja obszarowa, która pozwala na wyznaczanie pozycji statku powietrznego z określoną dokładnością dla danej fazy lotu za pomocą dowolnie skonfigurowanego systemu nawigacyjnego spełniającego ściśle określone wymagania, takie jak: dokładność, integralność (wiarygodność), ciągłość, dostępność i funkcjonalność.

PBN pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonej trasie lotu w zasięgu naziemnych urządzeń nawigacyjnych lub w granicach możliwości urządzeń autonomicznych albo przy stosowaniu kombinacji tych urządzeń.

Sylwetki Wykładowców

Dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba prof. nzw w Pol. Śl.


Prof. zw. dr hab. inż. Jan Pila

Prof. dr hab. inż. Jan Pila otrzymał z dniem 18 maja tytuł profesora z rąk prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiski.

Książki:

Aircraft brake temperature from a safety point of view Autorzy: Jan Pila, P. Korba, M. Hovanec.,
Aircraft systems. Autorzy: Jan Pila, Jarosław* Kozuba, Grzegorz Peruń.
Aircraft, airframe. Autorzy: Jan Pila, Jarosław* Kozuba, Grzegorz Peruń.


Artykuły naukowe:

Teleinformatyka w edukacji inżynierii awiacji, Pila, J.Szabo, S.Pila, M
Czynnik ludzki a poziom bezpieczeństwa realizacji zadań lotniczych, Compa T., Kozuba J., Pila, J.
Modelling and simulation of power transmission system oriented on diagnosis of failures in toothed gear, Peruń, G., Kozuba J., Pil’a, J.
Content available local Numerical approach in aeroelasticity, Sloboda, O.Korba, P.Hovanec, M.Pila.


Dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner

W latach 2008-2018-Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Nawigator klasy mistrzowskiej. Od 1978 nauczyciel akademicki: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, PWSZ w Chełmie, PWSZ w Krośnie. W latach 2002-2005 Szef Oddziału Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Sił Zbrojnych RP. Od 2008 r. dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.


Autor pierwszej w Polsce habilitacji z nawigacji powietrznej (Politechnika Warszawska, 2002). Specjalista z zakresu zastosowań systemów naziemnych i satelitarnych dla potrzeb lotnictwa. W 1990 r. podczas stażu naukowego na stanowisku adiunkta w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej, w trakcie rejsu do Poti na pokładzie okrętu ORP „Wodnik", w trakcie wacht na stanowisku kierownika praktyki nawigacyjnej podchorążych AMW, po chrzcie morskim imię „AEROMARINUS".


Dr inż. Robert Konieczka

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w specjalności samoloty i śmigłowce oraz studiów podyplomowych w tym zakresie. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu techniki lotniczej, przepisów, metodyki badania wypadków oraz systemów pokładowych w tym systemów obserwacji lotniczej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie w zakresie eksploatacji samolotów i śmigłowców. Przez wiele lat związany z lotnictwem wojskowym, państwowym,  a następnie lotnictwie cywilnym. Przez kilka lat członek personelu latającego.

Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Polskiego Klubu Lotniczego. Brał udział w badaniach wielu incydentów i wypadków lotniczych. Autor szeregu publikacji z zakresu niezawodności, techniki lotniczej, bezpieczeństwa lotniczego, praktycznego wykorzystania lotnictwa oraz badania wypadków lotniczych.


Dr inż. pil. Witold Filus

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportów Powietrznych. Od 1997 roku pracuje w PLL LOT. Kapitan na B787, B767. Instruktor balonowy, szybowcowy i samolotowy I klasy.

Entuzjasta sportu balonowego, od 1997 roku w balonowej kadrze Polski. Zdobył 5 Pucharów Polski na 7 rozegranych, sześciokrotny Mistrz Polski, dwa razy zdobył srebrny medal w Pucharze Europy, wygrał wiele prestiżowych zawodów międzynarodowych, brał udział we wszystkich Mistrzostwach Świata rozgrywanych od 1996 roku. Założyciel Skywalkers Balloon Club.

W rankingu polskich pilotów balonowych jest na pierwszym miejscu. Od kilkunastu lat w ścisłej kadrze Polski. Pierwszy pilot, który dokonał Zimowego przelotu balonem nad Tatrami. Do tej pory zdobył 6 Pucharów Polski na 8 rozegranych, sześciokrotny Mistrz Polski, dwa razy zdobył srebrny medal w Pucharze Europy, wygrał wiele prestiżowych balonowych zawodówmiędzynarodowych, brał udział we wszystkich Mistrzostwach Świata rozgrywanych od 1996 roku.

W 2007 roku został uhonorowany tablicą w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie jako pierwszy przedstawiciel polskiego baloniarstwa.


Dr inż. pil. Tomasz Balcerzak

Prezes Wademekum Sp. z o.o., Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty, Ekspert Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej, Wykładowca Politechniki Śląskiej, Katedry Technologii Lotniczych oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

2013-2016r. Prezes Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, poprzednio Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Eurolot S.A. Od lipca 2011 do końca grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki WRO LOT-usługi lotniskowe. Od maja 20011 do grudnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjno-Technicznych w Polskich Liniach Lotniczych LOT m.in. koordynując szereg projektów w obszarze operacyjno-technicznym oraz nadzorując program restrukturyzacyjny. Od 2009 roku Tomasz Balcerzak pracował początkowo jako Prezes, a następnie Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny w czarterowej linii lotniczej Enter Air. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Pilot-Dowódca Załogi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Dyrektor Operacyjny w linii lotniczej Centralwings, a także Dyrektor Zarządzający w spółce FDS-Flight Dispatch Services oraz Dyrektor Jakości w linii lotniczej Fly Jet.

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie otrzymując tytuł podporucznika pilota inżyniera. Wiedzę uzupełniał również podczas dodatkowych studiów magisterskich, następnie otrzymując tytuł doktora na Uniwersytecie Warszawskim oraz podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Jest również wykładowcą m.in. prawa lotniczego oraz gospodarczych zagadnień transportu lotniczego i kosmicznego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelni Łazarskiego.


Mgr inż. pil. Eugeniusz Piechoczek

Eugeniusz Piechoczek z lotnictwem związany jest od początku swojej drogi zawodowej. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, kierunek agrolotnictwo; od 1984 roku posiada licencję pilota samolotowego liniowego i zawodowego śmigłowcowego. Licencję pilota zawodowego zdobył w 1984 roku. Na początku lat dziewięćdziesiątych Turboletem, czeskim samolotem krótkiego zasięgu, pokonał Atlantyk – po raz pierwszy po II wojnie światowej (przed nim dokonał tego Henryk Skarżyński). Najcięższym pilotowanym przez niego statkiem powietrznym był Boeing 707. W latach 1999-2001 dyrektor portu lotniczego Okęcie. Obecnie prowadzi własną firmę śmigłowcową AIRCOM.


Jest autorem innowacyjnych technologii i zastosowań statków powietrznych. Obszar zainteresowań badawczych: wspomaganie oceny porównawczej procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych; systemy symulacji lotu – nowe zastosowania; odporność systemów infrastruktury krytycznej na zagrożenia ze strony platform lotniczych; innowacyjne metody diagnostyczne z użyciem platform latających.


Mgr inż. Magdalena Mrozik

 

 

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Geneza i status

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (CKKLC) jest jednostką pozawydziałową Politechniki Śląskiej.

Utworzenie Centrum było wspólną inicjatywą Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. List intencyjny w sprawie utworzenia Centrum podpisany został przez te trzy podmioty – pod patronatem Ministra Transportu - w dniu 15 października 2007 r. Na stronie PAŻP i ówczesnego Ministerstwa Transportu napisano:

Celem działania przyszłego Centrum będzie organizacja i koordynacja kształcenia kadry dla szeroko rozumianego sektora lotnictwa cywilnego poprzez organizację studiów podyplomowych, studiów dziennych, współpracę ze szkołami średnimi technicznymi w regionie, organizację kursów kwalifikacyjnych, praktyki oraz staże studenckie i doktoranckie, a także udział w specjalistycznych projektach i programach krajowych oraz unijnych. Ministerstwo Transportu będzie wspierać działania Centrum jako jeden z ważnych elementów realizacji, przyjętego przez Radę Ministrów w maju br., „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”.

W oparciu o zawarte w nim postanowienia oraz na podstawie uchwały Senatu, dnia 26 lutego 2008 roku Rektor Politechniki Śląskiej wydał Zarządzenie w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie "Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej" i oraz nadania mu Regulaminu.

W dniu 19 marca 2008 r. inicjatorzy przedsięwzięcia zawarli Porozumienie w sprawie organizacji Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Działalnością Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej zarządza jego dyrektor powoływany przez Rektora Politechniki Ślaskiej. Od paźdzernika 2008 r. dyrektorem Centrum jest płk rez.dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. nadzw. PŚ.

Więcej na stronie:

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Transport Safety Systems - nowa specjalność ! (prowadzona w j. angielskim)

Transport Safety Systems - nowa specjalność

Projekt „Umiędzynarodowienie studiów na Politechnice Śląskiej poprzez opracowanie i uruchomienie specjalności lotniczych” przewiduje uruchomienie na naszym wydziale od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 nowej specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – transport safety systems.

Podstawowe przedmioty na tej specjalności można przedstawić w następujących blokach:
– prawo, przepisy, standardy i dobre praktyki w transporcie,
– operacje lotnicze i procedury operacyjne,
– nawigacja i monitorowanie procesów transportowych,
– zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie.

Szczegółowy wykaz przedmiotów jest przedstawiony w planie studiów (plik Excela) – w skoroszycie z siatkami studiów w pierwszym arkuszu są przedmioty wspólne dla różnych specjalności, w następnym przedmioty specjalnościowe.


Nowa specjalność jest odpowiedzią na bieżące potrzeby rynku pracy. Głównym celem kształcenia są umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w transporcie. Program studiów przygotowano, uwzględniając kierunki rozwoju wskazane przez przedsiębiorców z różnych działów transportu. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Absolwenci (także cudzoziemcy) będą przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku. Wysoki poziom przygotowania do pracy ma im umożliwić podjęcie odpowiedzialnych zadań w zakresie bezpieczeństwa transportu bezpośrednio po studiach.

Projekt przewiduje dodatkowe działania wspierające absolwentów (także cudzoziemców), którzy chcieliby kontynuować naukę bądź podjąć pracę zawodową w Polsce. Zajęcia dla nowej specjalności będą prowadzone przez najlepszych wykładowców z różnych wydziałów Politechniki Śląskiej i z renomowanych uczelni zagranicznych. Dodatkowo będzie działać międzynarodowa szkoła letnia dla studentów, której celem jest integracja środowiska, a dla studentów z zagranicy będzie zorganizowany kurs języka polskiego.

Absolwenci specjalności transport safety systems otrzymają tytuł magistra inżyniera zgodnie z deklaracją bolońską uznawany w wielu krajach i poparty zestawem kompetencji pozwalających na podjęcia pracy w transporcie.

Dodatkowe informacje: dr inż. Jan Warczek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (+48) 32-603-41-66.